Záznam z prieskumu – Zariadenie na spracovanie múčnych jedál

Záznam z prieskumu – Automatická baliaco-paletizačná linka